Lagor

Lagor és un portal de formació i debat per a la transformació social. Promou l’obertura de canals de participació política als sectors i classes oprimides. Té com a missió l’enfortiment del sobiranisme polític aragonès i contribuir a dotar Aragó d’un projecte social i nacional propi, incorporant la perspectiva de gènere.

L’anàlisi social, el debat, i la formació política són la finalitat que guia a l’equip de col·laboradors i col·laboradores de Lagor.

Promovem l’anàlisi del capitalisme i societat post colonial aportant idees per a la superació de les desigualtats i una transformació socioeconòmica des d’una òptica que incorpori la qüestió de gènere i els valors feministes, de respecte al medi ambient, que tingui en compte els drets dels animals , els drets socials i nacionals, la necessitat d’apostar pel decreixement i les noves sobiranies. En definitiva, avançar cap a una nova economia dinamitzada per un fort sector públic que harmonitzi tot el sector productiu i es doni suport a l’economia social i solidària del bé comú que consolidi les sobiranies nacional i popular i avanç irreversible en la transformació social, política, econòmica i cultural.